Select Page

KeksintöKeskus on Keksintösäätiön täysin omistama yritys, joka on perustettu kehittämään ja tuottamaan konkreettisia palveluita idea-keksintö-innovaatioalalle, täydentäen ja yhdistäen jo olemassa olevia yhteiskunnallisia ja yksityisiä palveluita.

Palvelut suuntautuu pääsääntöiseisesti innovaatioketjun alkupäähän ja alkuvaiheisiin, sekä keksintö/innovaatioalan koulutuksiin.

Emme ole sitoutuneita mihinkään puolueeseen tai yksityisiin yrityksiin.